XVI SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2020-12-30, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

Głosowanie (Otwarcie sesji, przedstawienie porządku...)

2.Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gmin...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Prog...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021 - 2025.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gm...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/20 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego wspierania rodzin opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi w realizacji zadań edukacyjnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

7.PUNKT WPROWADZONY DO PORZĄDKU OBRAD NA WNIOSEK WÓJTA GMINY SŁOPNICE: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (PUNKT WPROWADZONY DO PORZĄDKU OBRAD NA W...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Słopnice, sposobu ich świadczenia oraz wysokości ceny za te usługi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ro...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/114/20 Rady Gminy Słopnice z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wie...)

13.Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Słopnice na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Słopni...)

14.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działalności w 2020 roku.

15.Wolne wnioski i informacje.

16.Zakończenie sesji.