I SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2018-11-22, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.

2.Wystąpienie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Słopnicach i wręczenie zainteresowanym zaświadczeń o wyborze na radnego oraz zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Słopnice.

3.Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

4.Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Słopnice.

5.Wybór Przewodniczącego Rady.

Głosowanie (Powołanie Komisji Skrutacyjnej )

6.Ewentualne rozszerzenie porządku obrad.

Głosowanie (Rozszerzenie porządku obrad)

7.Określenie liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Określenie liczby Wiceprzewodniczących R...)

8.Wybór Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczących Rady Gminy Słopnice.

9.Pisemne sprawozdanie Wójta kadencji 2014-2018 o stanie gminy.

10.Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Słopnice.

Głosowanie (Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Słop...)

11.Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Powołanie 1 członka Komisji Rewizyjnej R...)Głosowanie (Powołanie 2 członka Komisji Rewizyjnej R...)Głosowanie (Powołanie 3 członka Komisji Rewizyjnej R...)Głosowanie (Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy...)

12.Powołanie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Powołanie Komisji Rolnictwa, Ochrony Śro...)

13.Powołanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Powołanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdro...)

14.Powołanie Komisji Inwestycji i Finansów Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Powołanie Komisji Inwestycji i Finansów...)

15.Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Pety...)

16.Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie (Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjne...)

17.Wybór Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Głosowanie (Wybór Przewodniczącego Komisji Rolnictwa...)

18.Wybór Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Głosowanie (Wybór Przewodniczącego Komisji Oświaty,...)

19.Wybór Przewodniczącego Komisji Inwestycji i Finansów.

Głosowanie (Wybór Przewodniczącego Komisji Inwestycj...)

20.Wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Głosowanie (Wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wn...)

21.Zakończenie obrad.