XVIII SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2021-05-28, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

Głosowanie (Otwarcie sesji, przedstawienie porządku...)

2.Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gm...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Debata nad raportem o stanie Gminy Słopnice za rok 2020.

5.Głosowanie w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Słopnice.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wotum zaufania dla...)

6.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Słopnice za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słopnice za rok 2020.

Głosowanie (Zatwierdzenie sprawozdania finansowego G...)

7.Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słopnice z tytułu wykonania budżetu Gminy Słopnice za rok 2020.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie udzielenia absolut...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słopnice na rok szkolny 2021/2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia śre...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/53/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja na obszarze Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

13.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.

14.Wolne wnioski i informacje.

15.Zakończenie sesji.