XIX SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2021-07-16, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

Głosowanie (Otwarcie sesji, przedstawienie porządku...)

2.Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady G...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za worek o określonej pojemności.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia osobom poszkodowanym w pożarze jaki miał miejsce w miejscowości Nowa Biała.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Górnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słopnice

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do tar...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Zakończenie sesji.