POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

w dniu 2021-08-27, godz. 14:30

1.Otwarcie posiedzenia, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji, ewentualne zmiany porządku obrad.

2.Analiza wykonania budżetu Gminy Słopnice za I półrocze 2021 roku.

3.Sprawy bieżące.