XX SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2021-08-27, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

2.Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gmi...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

7.Wolne wnioski i informacje.

8.Zakończenie sesji.