XXIII SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2022-01-21, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

Głosowanie (Otwarcie sesji, przedstawienie porządku...)

2.Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gm...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Słopnice na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania w sprawie udzielonej dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad udziele...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/178/17 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu realizacji zadań własnych Gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zasad zwrotu kosztów świadczeń pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu kosztów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/97 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

8.Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy Słopnice za 2021 rok.

Głosowanie (Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy...)

9.Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy Słopnice na 2022 rok.

Głosowanie (Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gmin...)

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Zakończenie sesji.