POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

w dniu 2022-03-25, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2.Analiza realizacji budżetu gminy Słopnice za 2021 rok.

3.Sprawy bieżące.