XXV SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2022-04-08, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

Głosowanie (Otwarcie sesji, przedstawienie porządku...)

2.Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gm...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie deklaracji woli kontynuacji członkostwa Gminy Słopnice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” z siedzibą w Limanowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie deklaracji wo...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ak...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słopnice Nr XXIV/215/22 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/124/20 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Wolne wnioski i informacje.

8.Zakończenie sesji.