XXVI SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2022-05-20, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

Głosowanie (Otwarcie sesji, przedstawienie porządku...)

2.Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gmi...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Debata nad raportem o stanie Gminy Słopnice za rok 2021.

Głosowanie (Debata nad raportem o stanie Gminy Słopn...)

5.Głosowanie w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Słopnice.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wotum zaufania dla...)

6.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Słopnice za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słopnice za rok 2021.

Głosowanie (Zatwierdzenie sprawozdania finansowego G...)

7.Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słopnice z tytułu wykonania budżetu Gminy Słopnice za rok 2021.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie udzielenia absolut...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słopnice za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekw...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słopnice na rok szkolny 2022/2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia śre...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Górnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za worek o określonej pojemności.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

14.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.

15.Wolne wnioski i informacje.

16.Zakończenie sesji.