XXVII SESJA RADY GMINY SŁOPNICE - JUBILEUSZ 25-LECIA GMINY SŁOPNICE

w dniu 2022-06-04, godz. 12:00

1.Uroczyste Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy Słopnice zwołanej na okoliczność Jubileuszu 25-lecia Gminy Słopnice oraz powitanie gości.

2.Odśpiewanie Hymnu Państwowego, przekazanie i prezentacja sztandaru Gminy Słopnice.

3.Prezentacja najważniejszych osiągnięć i działań Gminy Słopnice na przestrzeni 25 lat.

4.Uhonorowanie gości pamiątkowymi medali.

5.Zakończenie sesji.