XXIX SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2022-09-02, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

Głosowanie (Otwarcie sesji, przedstawienie porządku...)

2.Przyjęcie protokołów z XXVIII sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołów z XXVIII sesji Rady...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słopnice w latach 2022-2031 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wi...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/97 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regula...)

9.Wolne wnioski i informacje.

10.Zakończenie sesji.