POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

w dniu 2022-09-30, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji, ewentualne zmiany porządku obrad.

2.Analiza informacji w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy Słopnice za I półrocze 2022 r.

3.Sprawy bieżące.