POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

w dniu 2022-12-16, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji, ewentualne zmiany porządku obrad.

2.Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Słopnice na 2023 rok.

3.Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

4.Sprawy bieżące.