XXXI SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2022-12-29, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

2.Przyjęcie protokołów z XXX sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołów z XXX sesji Rady Gm...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/203/21 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja na obszarze Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia „Partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wie...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Słopnice na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy...)

9.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działalności w 2022 roku.

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Zakończenie sesji.