POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

w dniu 2023-03-31, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.Analiza realizacji budżetu gminy Słopnice za 2022 rok.

4.Sprawy bieżące.