WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2023-04-28, godz. 15:00

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad

2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 24 marca 2023 roku.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dni...)

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Górnych

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słopnice Nr XXI/190/21 z dnia 12 listopada 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawi...)

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice - w rejonie działek ewidencyjnych nr 7720, 7721 i 7725/1 położonych w Słopnicach Królewskich.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawi...)

6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawi...)

7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2023 rok.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

10.Sprawy bieżące.