XXXIII SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2023-04-28, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

2.Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady G...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Górnych

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słopnice Nr XXI/190/21 z dnia 12 listopada 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice w rejonie działek położonych w Słopnicach Królewskich.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

11.Wolne wnioski i informacje.

12.Zakończenie sesji.