WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2023-05-19, godz. 15:30

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 28 kwietnia 2023 roku.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dni...)

3.Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Słopnice za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słopnice za rok 2022.

Głosowanie (Zaopiniowanie sprawozdania finansowego G...)

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Dolnych.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2023 rok.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

7.Sprawy bieżące.