XXXIV SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2023-06-02, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

2.Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Debata nad raportem o stanie Gminy Słopnice za rok 2022.

5.Głosowanie w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Słopnice.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wotum zaufania dla...)

6.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Słopnice za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słopnice za rok 2022.

Głosowanie (Zatwierdzenie sprawozdania finansowego G...)

7.Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słopnice z tytułu wykonania budżetu Gminy Słopnice za rok 2022.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie udzielenia absolut...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Dolnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/264/23 Rady Gminy Słopnice z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budż...)

12.Wolne wnioski i informacje.

13.Zakończenie sesji.