WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2023-06-30, godz. 13:30

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

2.Przegląd inwestycji realizowanych przez samorząd gminy Słopnice w 2023 roku (dyskusja i wyjazd w teren).

3.Sprawy bieżące.