POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

w dniu 2023-09-22, godz. 13:45

1.Otwarcie posiedzenia ewentualne zmiany porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 28 kwietnia 2023 roku

3.Omówienie spraw bieżących.