POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

w dniu 2018-12-14, godz. 14:30

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

3.Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Słopnice na 2019 rok.

4.Sprawy bieżące.