XXXVI SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2023-10-27, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

2.Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gm...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 2024-2027.

Głosowanie (Powołanie Komisji Skrutacyjnej.)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnik...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

8.Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Słopnice w roku szkolnym 2022/2023.

9.Wolne wnioski i informacje.

10.Przegląd inwestycji realizowanych przez samorząd gminy Słopnice w 2023 roku (wyjazd w teren).

11.Zakończenie sesji.