III SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2018-12-28, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

Głosowanie (Otwarcie sesji, przedstawienie porządku...)

2.Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gmin...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie i uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budż...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wie...)

5.Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Słopnice na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Słopni...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

8.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działalności w 2018 roku.

9.Wystąpienia gości.

10.Zakończenie sesji.