POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

w dniu 2023-12-22, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia ewentualne zmiany porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 22 września 2023 roku.

3.Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Słopnice na 2024 rok.

4.Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

5.Sprawy bieżące.