XXXVIII SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2023-12-28, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

2.Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wie...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Słopnice na 2024 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy...)

5.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działalności w 2023 roku.

6.Wolne wnioski i informacje.

7.Zakończenie sesji.