IV SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2019-02-15, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany

2.Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gmi...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Nowy Sącz, dotyczącego przyjęcia do realizacji przez Miasto Nowy Sącz zadania publicznego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia poro...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów zawierających azbest w roku 2019 w Gminie Słopnice przy wykorzystaniu środków z budżetu Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zas...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Słopnice na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Limanowa.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tymbark.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zas...)

11.Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy Słopnice na 2019 rok.

Głosowanie (Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady...)

12.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Słopnice za 2018 rok.

13.Wolne wnioski i informacje.

14.Zakończenie sesji.