VII SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2019-09-06, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

2.Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gmin...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zes...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Słopnice oraz nadania jej statutu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia sa...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/228/18 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice, zmienionej uchwałą Nr VI/52/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 czerwca 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pn. „Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej w Słopnicach w osiedlach pod Mogielicą”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zac...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Górnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

12.Wolne wnioski i informacje.

13.Zakończenie sesji.