POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

w dniu 2019-09-23, godz. 08:00

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji, ewentualne zmiany porządku obrad.

2.Analiza informacji w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy Słopnice za I półrocze 2019 r.

3.Sprawy bieżące.