POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

w dniu poniedziałek, 23 września 2019, godz. 08:00

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji, ewentualne zmiany porządku obrad.

2.Analiza informacji w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy Słopnice za I półrocze 2019 r.

3.Sprawy bieżące.