VIII SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2019-10-25, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

Głosowanie (Zatwierdzenie zmian w porządku obrad VII...)

2.Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gmi...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 2020-2023.

Głosowanie (Powołanie Komisji Skrutacyjnej)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnik...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie programu wspó...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenie zakończenia działalności Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Słopnicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenie...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie organizacji w...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

14.Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Słopnice w roku szkolnym 2018/2019.

15.Wolne wnioski i informacje.- Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2018.

16.Zakończenie sesji.