POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

w dniu 2019-12-23, godz. 08:00

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2.Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Słopnice na 2020 rok.

3.Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

4.Sprawy bieżące.