X SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2019-12-30, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

2.Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gmin...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie i uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budż...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wie...)

5.Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Słopnice na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Słopni...)

6.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działalności w 2019 roku.

7.Wystąpienia gości.

8.Zakończenie sesji.