WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2020-06-29, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.Analiza i dyskusja na temat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Słopnice.

3.Przegląd inwestycji realizowanych przez samorząd gminy Słopnice w 2020 roku (dyskusja i wyjazd w teren).

4.Sprawy bieżące.