XIII SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

w dniu 2020-08-28, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

2.Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Słopnice.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gmi...)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych na terenie Gminy Słopnice oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielania i...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Górnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielol...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

11.Wolne wnioski i informacje.

12.Zakończenie sesji.