Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów

w dniu 2020-09-15, godz. 16:00

1.Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.Ustalenie harmonogramu realizacji prac inwestycyjnych na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Słopnice.

3.Sprawy bieżące.